PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JESENICE

Pečovatelská služba je poskytována pouze na území obce Jesenice a jejích spádových obcí.

Poslání:
Posláním Pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazená ze zdravotního pojištění.

Cíle:
zajistit základní životní potřeby klientů, podporovat samostatný a nezávislý způsob života v domácnostech, zachovat kontakt se sociálním prostředím, oddálit nutnost umístění do ústavní péče.

Principy:
slušnost a neúplatnost při jednání, flexibilita, individuální přístup, svobodné rozhodování, rovnost všech uživatelů, služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.

Komu je služba určena (cílová skupina):
občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, občanům s invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není služba určena:
občanům, kteří nespadají do cílové skupiny, občanům s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům PS, nebo občanům, kteří odmítnou respektovat základní pravidla, kterými se pečovatelská služba řídí, občanům trpícím přenosnými chorobami, alkoholismem, drogovou závislostí a psychiatrickými poruchami, kteří nejsou pod dohledem odborníka a potřebují odbornou péči.

Úkony pečovatelské služby:

a) pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných těles
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla
 • praní a žehlení osobního prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Pečovatelská služba neposkytuje své služby:

 • občanům s infekčním či přenosným onemocněním
 • občanům v karanténě
 • občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace

Pečovatelská služba

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.