Vydali jsme skripta o paliativní péči – zdarma ke stažení

22.07.2015 12:33

Všem studentům vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol i zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům, kteří působí v paliativní péči anebo se o ní chtějí dozvědět více, nabízíme nyní zdarma ke stažení elektronickou verzi skript Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. Tento učební text jsme vydali ve spolupráci s Ústavem sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Projekt finančně podpořil Nadační fond AVAST v rámci programu Spolu až do konce.

Skripta v rozsahu 140 stran se věnují nejrůznějším aspektům paliativní péče. Nejrozsáhlejší kapitola je věnována řešení typických symptomů paliativních pacientů (např. dušnost, bolest apod.). Publikace dále stručně popisuje nejčastější onemocnění vyžadující paliativní péči, rozhraní mezi intenzivní a paliativní medicínou nebo paliativní péči o děti. Zvláštní pozornost věnujeme komunikaci s umírajícím pacientem a jeho rodinou a rovněž psychospirituálním aspektům péče a sociální práci. Skripta přibližují také etické a právní aspekty paliativní péče.

Specifikem skript je jejich zaměření na praxi domácího hospice (mobilní specializované paliativní péče) – čtenáři se tak dozví, jak domácí hospic funguje, jak pracují sestry v terénu apod.

Autory jednotlivých kapitol jsou mimo jiné členové našeho týmu – ředitel Zdravotního ústavu Most k domovu Jiří Kabát, psychiatrička MUDr. Jana Milerová, Ph.D., a spirituální pracovník Mgr. Vojtěch Měřička. Na popsání případů z praxe se podílely také sestry z našeho hospicového týmu.

Autory dalších kapitol jsou pedagogové naší partnerské Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami, zejména doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., a dále PhDr. Lenka Průšová, PhD., Mgr. Lenka Baranová, PhD., a Mgr. Pavlína Hesounová. Ke spolupráci na textu jsme přizvali i další odborníky – MUDr. ThLic. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D., a JUDr. Helenu Krejčíkovou, Ph.D.

Publikace byla recenzována MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D., předsedou České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) a MUDr. Evou Hegmonovou, místopředsedkyní ČSPM.

Součástí projektu byla i pilotní výuka paliativní péče s využitím nových skript. Výuka se uskutečnila na VŠZaSP sv. Alžbety a setkala se s pozitivním ohlasem studentů. Přečtěte si, jak výuka probíhala a jak ji studenti hodnotili.

Skripta jsou k dispozici ke stažení zde. Nutná registrace slouží pouze pro interní potřeby projektu, abychom věděli, na kterých školách či pracovištích zájemci působí a abychom je později mohli e-mailem informovat o případném novém vydání.

Přáli bychom si, aby skripta byla i jistou motivací pro sestry, které by si práci v paliativní péči, třeba právě v domácím hospici, chtěly vyzkoušet. „Tato práce totiž není jen o smrti a smutku, ale přináší i radostné okamžiky a především je pro sestry velkou příležitostí k seberealizaci,“ říká Jiří Kabát.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku skript podíleli, a také Nadačnímu fondu AVAST, díky jehož finanční podpoře jsme mohli skripta vydat.

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.