O nás

08.11.2010 16:56

Občanské sdružení Most k domovu bylo založeno v roce 2007. Naším hlavním posláním je zlepšování kvality života seniorů a nemocných lidí se zaměřením na integraci těchto skupin obyvatel do normálního sociálního prostředí. Další z našich cílů je, zajistit člověku v posledních chvílích života důstojné podmínky a ošetřovatelskou paliativní péči. Prostřednictvím komunitní práce napomáháme ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci a v součinnosti s poskytovanými službami společně naplňujeme jejich cíle. Za účelem naplnění těchto cílů jsme založili dvě nestátní zdravotnická zařízení a pečovatelskou službu.

Stanovy občanského sdružení

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.