Napsali jsme Hospital IN

12.11.2014 10:07

Domácí paliativní péče má právní rámec

Na zavedení péče musí spolupracovat ošetřující lékař, rodina a tým domácího hospice

Domácí paliativní péče (mobilní hospic, domácí hospicová péče) se stává, zejména v Praze, nedílnou součástí specializované lékařské péče. Ačkoli zdravotní pojišťovny ještě nestačily zareagovat na nový zákon o zdravotních službách, ve kterém má domácí paliativní péče nově své místo, některé organizace se touto cestou ubíraly již dříve a dokázaly tak z velké části tuto službu financovat bez nich. Lidé si tak mohou na konci života sami zvolit, kde a za jakých podmínek budou odcházet z tohoto života. Nemocnice by neměla být jedinou alternativou, kde je o nevyléčitelně nemocného člověka dobře postaráno.

Společnost Most k domovu nově otevírá v Praze ambulanci paliativní medicíny, která bude zastřešovat činnost multidisciplinárního hospicového týmu v terénu. Pacienti, u nichž byla stanovena symptomatická léčba, mohou využít služby lékařů, zdravotních sester, psychologa a sociálního pracovníka, které vedou k uspokojení jejich potřeb a díky kvalitní paliativní léčbě je zbavují utrpení na konci života.

Proces zavedení hospicové péče

Zavedení domácí paliativní péče začíná již v nemocnici, když ošetřující lékař vyčerpal všechny možnosti kurativní léčby a je nucen pacienta převést na symptomatickou léčbu. Ta není aplikována ve vztahu k základnímu onemocnění, nýbrž ke komplikacím, které ho doprovází. Zejména se jedná o bolest, dušnost, stavy úzkosti, křeče a další symptomy, jež zhoršují pacientovi kvalitu jeho života. Primárním cílem symptomatické léčby není život zkracovat, ani prodlužovat, ale zbavit člověka utrpení.

Dosavadní zkušenosti našeho multidisciplinárního týmu ukazují na nedostatek informací o možnostech paliativní léčby ze strany zdravotnických zařízení. Mnohdy se k nám pacienti dostávají ve velmi kritickém stavu s prognózou několika hodin života. Vždy na vlastní přání mnohdy musí podepsat negativní revers. Zorganizovat zavedení hospicové péče takto rychle není možné bez patřičných informací o stavu pacienta a lékařské dokumentace, která jasně specifikuje indikaci k symptomatické léčbě. 

Zavedení péče probíhá vždy na žádost pacienta v souladu s jeho nejbližšími, kteří jsou v případě domácí hospicové péče v roli pečovatelů. Ošetřující lékař, který propouští pacienta do domácího prostředí, může tuto péči zajistit prostřednictvím sociálního pracovníka na daném oddělení. Ten kontaktuje naše pracoviště a předává první informace o stavu pacienta a potřebné symptomatické léčbě. Následně probíhá na straně domácího hospice zdravotně-sociální šetření, jehož výsledkem je potvrzení skutečnosti, že o pacienta bude v rámci rodiny nepřetržitě postaráno a budou zajištěny jeho základní potřeby. Tímto se snažíme eliminovat případy, kde je od začátku jasné, že rodina nemá vyhovující sociální zázemí nebo nemá prostředky na zajištění nepřetržitého dohledu a tím hrozí riziko, že bude pacient v terminálním stavu převezen zpět do zdravotnického zařízení. Pokud pacient již vyžaduje nepřetržitý dohled a sociální zázemí nevyhovuje, je v tomto případě navrhována ústavní hospicová péče. Samotné zavedení naší péče spočívá v první návštěvě koordinátora hospicové péče (paliativní sestry) v domácím prostředí pacienta. Během návštěvy je stanoven a zaveden ošetřovatelský proces, který je v průběhu hospicové péče zárukou kvalitního hodnocení a uspokojování potřeb pacienta.

Dalším krokem je návštěva lékaře, který provede vstupní vyšetření pacienta, zhodnotí současnou léčbu a většinou naplánuje další terapii v souladu s paliativní péčí. Výhodou hospicového lékaře je možnost indikace tzv. SOS medikace, jež je určená nejen pro zdravotní sestry, ale i pro ošetřující členy rodiny. Většinou se jedná o léky, které tlumí náhle vzniklé symptomy (např. průlomová bolest). Cílem paliativní léčby je stabilizovat stav pacienta v souvislosti s aktuálními a hrozícími symptomy, která způsobují člověku utrpení.

Náš tým se po celou dobu péče věnuje, kromě pacienta, i celé pečující rodině. Psychická odolnost, odpočinek a spánek jsou pro rodinu velmi důležité faktory.  Pravidelné návštěvy zdravotních sester v rámci ošetřovatelskému procesu doplňuje i návštěva psychologa. Jeho úlohou je analyzovat patologické jevy v souvislosti s psychickým napětím v rodině a k tomu navrhovat další postup terapie či psychoterapie.

Zdravotní sestra jako opora rodiny

V každém případě proces umírání nese rizika komplikací, které se snažíme preventivně eliminovat a dále akutně řešit. Z tohoto důvodu je u každého pacienta zajištěn nepřetržitý dohled lékaře a zdravotních sester, které v případech potřeby přijedou i v nočních hodinách k pacientovi a zajistí kvalitní léčbu. Přijíždějí pak do rodiny i v době samotného umírání, aby podpořili nejbližší a znovu zkontrolovali, zda je paliativní léčba účinná. Tato pomoc se ukazuje jako velmi potřebná, a to zejména po smrti, kdy zdravotní sestra pomáhá pečujícím ošetřit tělo zesnulého.

Velká část naší činnosti je již hrazena zdravotními pojišťovnami a z naší vedlejší hospodářské činnosti. Na pacientovu spoluúčast zbývá pouze malé procento nákladů. Běžně se jedná o jednorázový poplatek 2 000 Kč za celou hospicovou péči, která probíhá i několik týdnů. Pro některé je ovšem i tato částka příliš vysoká, a proto se i nadále snažíme, aby úhrady pojišťoven kryly náklady celého týmu domácí paliativní péče.

 

Jiří Kabát

ředitel

Most k domovu

U Loděnice 966

156 00 Praha 5 - Zbraslav

telefon: +420 603 239 255

os@mostkdomovu.cz

www.mostkdomovu.cz

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.