Jak učit o paliativní péči?

22.07.2015 12:36

V květnu 2015 jsme uskutečnili na naší partnerské Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami pilotní výuku paliativní péče. Výuka byla další součástí našeho společného projektu s touto školou, který je zaměřen na šíření a prohloubení povědomí o paliativní péči mezi zdravotními sestrami a sociálními pracovníky.

V rámci tohoto projektu, který finančně podpořil Nadační fond AVAST a jeho grantový program Spolu až do konce, jsme také vydali skripta Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči, která jsou po registraci zdarma dostupná v elektronické podobě. Podrobnosti o skriptech si přečtěte ve zvláštním článku.

Pilotní výuky se zúčastnilo přes 200 studentů oboru ošetřovatelství. Část přednášky zaměřenou na praxi domácího hospice (mobilní specializované paliativní péče) vedl Jiří Kabát, zakladatel a ředitel Zdravotního ústavu Most k domovu. Ve svém vystoupení se soustředil na vysvětlení principů paliativní péče, jejího přínosu a na příklady z praxe.

„Skripta i myšlenka takovéto výuky vznikla z potřeb praxe. Pravidelně se totiž setkáváme s tím, že lékaři a sestry v nemocnicích nemají o paliativní péči dostatek informací, protože se tématu nevěnuje ve školách příliš pozornosti. Mnohdy tak neumí s nevyléčitelně nemocným pacientem vhodně komunikovat nebo mu doporučit další postup po konci tzv. kurativní léčby (například chemoterapie), která už pacientovi nedokáže pomoci. Pacienti tak leckdy nevědí, co dál – netuší, jak jim paliativní péče může pomoci zachovat kvalitu života i v jeho závěru,“ vysvětluje ideu projektu Jiří Kabát a dodává: „Zaměřili jsme se proto na zvýšení znalostí sester, které jsou s pacienty v každodenním kontaktu.“

Důležitou součástí projektu bylo přinést do výuky paliativní péče více pohledů z praxe, kde mnohdy hrají roli i faktory „nezdravotnického“ charakteru, například způsob komunikace s rodinou umírajícího pacienta nebo zabránění sociální izolace pacienta apod. Paliativní péče je totiž ze své podstaty komplexní a vnímá biologický, psychologický, sociální i spirituální rozměr člověka.

„Věříme, že výuka prostřednictvím příkladů z praxe dává sestrám plastický obraz o této práci,“ říká Jiří Kabát. 

Výuka se setkala u studentů (většinu tvořily studentky) s velmi pozitivním ohlasem, jak bylo patrné nejen z jejich bezprostředních reakcí, ale také z hodnocení v anonymních dotaznících. V nich jsme studenty požádali o zpětnou vazbu na výuku a také jsme zkoumali, jaké mají zkušenosti s paliativní péčí. Pro zajímavost zde uvádíme některé výsledky z průzkumu a názory na výuku:

Dotazník odevzdalo celkem 158 studentů.

  • 79 studentů již mělo nějakou studijní, pracovní či osobní zkušenost s paliativní péčí (79 studentů tuto zkušenost nemělo).
  • 74 studentů si dovede představit, že by někdy v budoucnu působili jako sestry / sociální pracovníci v paliativní péči (72 studentů si toto představit nedovede, 12 studentů na tuto otázku neodpovědělo). Jako nejčastější důvod, proč si toto studenti nedokážou představit, byla uváděna vysoká psychická náročnost práce a každodenní kontakt s umíráním a smrtí.

„Celá prednáška bola pre mňa prínosom. Uvažujem o tom všetkom do budúcna.“

„Byla jsem mile překvapená. Téma bylo dobře vysvětlené a zpracované. Velký přínos. Děkujeme.“

„Zvládnutá péče, velká snaha pomoci nemocnému, dělání maxima po celých 24 hodin. Upřímně – měla jsem slzy v očích. Je to něco úžasného a smekám.“

„Určitě by se měl tento předmět i nadále tímto způsobem prezentovat. Týká se to nás všech a určitě to bude řešit spousta lidí, tenhle problém.“

„Jeho [J. Kabáta – pozn. aut.] výklad mi velmi otevřel oči a změnil můj mylný názor na paliativní péči. Díky němu mi tato péče přišla dost zajímavá a jeho zápal a nadšení z práce bylo až nakažlivé.“

„Přednáška byla hodně zajímavá, opravdu mi to tento směr péče hodně přiblížilo.“

„Ví [J. Kabát – pozn. aut.] o čem mluví, neměla jsem představu, jak to funguje v praxi, on to dokáže srozumitelně popsat.“

„Nevěděla jsem, že něco takového vůbec existuje. Přednáška mě velice zaujala. Vše mě to zajímalo. Nejlepší přednáška, co jsem kdy zažila.“

„Zaujalo mě všechno. Krásná přednáška. Hodně mě to inspirovalo.“

Děkujeme za všechny reakce, velmi si jich vážíme!

Na fotografie z výuky se můžete podívat ve fotogalerii na našem profilu na Facebooku.

Výstupem projektu bude vedle skript i soubor doporučení k výuce paliativní péče. Z obojího mohou čerpat i další vysoké a vyšší odborné zdravotnické školy v České republice.

Věříme, že náš projekt přispěje k rozšíření znalostí o paliativní péči mezi sestrami a bude tak mít pozitivní dopad i na pacienty.

Děkujeme za spolupráci Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami a finančnímu partnerovi projektu – Nadačnímu fondu AVAST.

Hana Valentová

 

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.