Byty s ošetřovatelskou péčí

11.06.2010 09:45

V měsíci říjnu 2009 předložilo Občanské sdružení Most k domovu představitelům MČ Praha Zbraslav návrh na úpravu režimu v DsPS. Změna spočívá v zajišťování nepřetržité ošetřovatelské péče v jednotlivých bytech. Tímto by mohli byty využívat i nemohoucí klienti. Občanské sdružení Most k domovu navrhuje zřídit v objektu DsPS středisko ošetřovatelské péče, které bude plnit úlohu poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Bude zajišťovat nepřetržitý provoz ošetřovatelské péče a starat se tak o nemohoucí seniory, kteří by v opačném případě byli nuceni přejít do ústavní péče, nebo by byli odkázáni na pomoc rodiny. V mnoha případech to ovšem není možné. Základ střediska bude postupně tvořit 10 bytových jednotek, které budou vybaveny pro poskytování zdravotní péče pro imobilní a dlouhodobě nemocné klienty. V rámci provozu budou služby nabízeny do všech ostatních bytů DsPS. To znamená, že pokud se klient v pokročilém věku dostane do situace, kdy nezvládne základní potřeby sebeobsluhy, může naše služby plně využít. Nebude muset opustit svojí domácnost ani na sklonku života a odpadnou požadavky na žádost do domova důchodců, které jsou nyní podmínkou pro přidělení bytu. Celý komplex takto nabude smysluplnost a bude sloužit lidem, kteří pomoc opravdu potřebují.

 

MČ Praha Zbraslav nám dopisem oznámila, že projekt nelze realizovat z důvodu toho, že dotační pravidla MMR nedovolují byty pronajímat jinému subjektu než fyzické osobě. Jiná alternativa, která by pomohla ošetřovatelskou péči v DsPS realizovat, nám bohužel již nebyla nabídnuta. Most k domovu o.s. se obrátí na jiné MČ, kde se pokusí projekt zrealizovat.

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.