Domácí nouzové volání v Radotíně

05.12.2009 19:33

Život ve městě sice na jednu stranu přináší pohodlí, na straně druhé však znamená určitou izolaci, zejména pro ty, kdo žijí ve svém bytě sami. Každý si zcela pochopitelně chrání své soukromí, pro seniory a zdravotně postižené se ovšem může jejich vlastní útočistě změnit v past – v okamžiku, kdy se nedokáží dostat k telefonu, aby si přivolali pomoc. Ten, kdo se chce vyhnout riziku, že zůstane předlouhé hodiny ležet na podlaze bez pomoci, se dnes už nemusí vzdávat vlastního bydlení. Existuje totiž služba „Domácí nouzové volání“ nabízející možnost se za pomoci tlačítka, které má člověk v náramku na ruce, či zavěšený na krku, spojit s dispečinkem zajišťujícím pomoc. Tato možnost již funguje i na území Radotína. Občanské sdružení Most k domovu (více se o něm můžete dočíst na straně 4 – pozn. red.) nastartovalo celý projekt už v roce 2007. Nyní se Rada městské části Prahy 16 rozhodla vybavit ústřednami DPS a usnadnit ostatním občanům přístup k této službě poskytováním příspěvku na pořízení domácí ústředny. Pro sociálně slabší bylo navíc zakoupeno pět sad, které bude radotínská radnice zapůjčovat na základě  žádosti, posuzované podle pevných kritérií.

Jak to vše funguje? Všechny ústředny instalované v domácnostech jsou napojeny na dispečink, takže ti, kdo je mají, se s ním mohou díky tlačítku (v náramku na ruce nebo v přívěšku na krku) spojit. Zkracuje se tak doba od akutní události po zavolání pomoci, je to alternativa vytočení linky 155 z telefonu, ke kterému se ale starý člověk například s mozkovou mrtvicí či zlomeninou těžko dostane. Jiří Kabát, zakladatel o. s. Most k domovu, s dlouho praxí u záchranné služby říká: „Nesčetněkrát jsme třeba až po dvou dnech našli doma ležící staré lidi, kteří neměli možnost kohokoli přivolat. Těžko si kdo umí představit, jaké psychické a fyzické strádání museli zažít.“

Možnost jednoduše v tísni zmáčknout nouzové tlačítko znamená, že operační středisko Záchranné služby ASČR společně s asistenty občanského sdružení Most k domovu zajistí potřebnou pomoc na základě anamnézy, kterou má operátor u každého individuálně k dispozici. Služba je dostupná všem seniorům městské části a lze ji využít v rodinných domech nebo v jednotlivých bytech, podmínkou je jen pevná telefonní linka. Instalace tohoto zařízení je plnohodnotnou náhradou bydlení v domě s pečovatelskou službou, není třeba se stěhovat, ztrácet kontakty. Naopak, právě sousedé či rodina jsou se svým souhlasem zapsáni na seznamu těch, které může dispečink volat v případě, že není nutný zásah lékaře. Díky tomuto režimu a dotacím je měsíční paušál pouhých 250 korun měsíčně. Zavolat je možné i v okamžiku, kdy si někdo neví rady třeba s porouchaným zámkem, pak se ovšem za výjezd platí až 800 korun.

Od 1. října 2009 zajistila MČ Praha 16-Radotín tuto službu i pro klienty bytů s pečovatelskou službou. Právě oni jsou ve věku, který nese velká rizika náhlých příhod jako jsou infarkty, mozkové příhody či úrazy způsobené sníženou mobilitou. Přitom včasný zásah záchranné služby jim v mnoha případech zachrání život, nebo sníží následky postižení tak, že se můžou po vyléčení vrátit do svého domova bez vážného zdravotního omezení (to je mimochodem také důvod, proč je instalace nouzového volání je vhodná i pro klienty, kteří doposud zdravotní omezení nemají a prožívají svůj podzim života bez pomyšlení na možná rizika). Díky investici radotínské radnice do projektu napojení bytů s pečovatelskou službou na nouzové volání, který realizovala firma Guard systems Microtel, se mohou senioři těšit vyššímu bezpečí, zejména v odpoledních a nočních hodinách, kdy není možno zajistit nepřetržitou péči.

V současné době je vedle toho ve zkušebním provozu jedna sada zapůjčená paní Jiřině Dalecké (93 let), které umožnila se po téměř roce vrátit domů z LDN. Paní Dalecká je dlouhodobě klientkou pečovatelské služby, má donášku obědů, večer se k ní ze zaměstnání vrací syn, ale přesto hrozilo stálé nebezpečí domácího úrazu, pro které se nezdařil předchozí návrat do domácí prostředí. Sama říká, že nyní, kdy má u sebe nepřetržitě tlačítko pro aktivaci hovorů s operátorem, se cítí jistě, přestože službu zatím nepotřebovala. Podle slov jejího syna stáli před hrozbou Domova důchodců, kam se mamince samozřejmě nechtělo a na který jsou stejně dlouhé pořadníky. Proto je nesmírně potěšila tato možnost stálé péče, na níž se podílí i například sousedka zapsaná do seznamu těch, jimž je možné volat.

Jiří Kabát, Kateřina Drmlová

Občanské sdružení Most k domovu
poskytovatel služby „Domácí nouzové volání pro seniory“
www.mostkdomovu.cz
Objednávání služby na tel.: 603239255

 

Zpět

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.