Ambulance paliativní medicíny

Ambulance paliativní medicíny se zabývá léčbou pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí různého typu. Lékaři se snaží pro pacienty dosáhnout nejlepší možné kvality jejich života. Repektují individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav. Nedílnou součástí činnosti ambulance je zajišťování lékařské péče i v domácím prostředí pacienta či v ústavech sociální péče. Společně s multidisci

Cílová skupina

  • nádorová onemocnění, u kterých byla vyčerpaná nebo je před ukončením onkologická léčba
  • neurodegenerativním onemocněním - roztroušená skleroza, Parkinsonova nemoc, demence, ALS
  • konečná stádia chronických orgánových onemocnění - srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
  • AIDS
  • polymorbidní geriatriční pacienti
  • pacienti v persistujícím vegetativním stavu
  • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 

 

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.